Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXX/2021

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2021-2035.pdf (1,11MB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF i zmian w budżecie.pdf (671,00KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 r..pdf (2,33MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (740,59KB)
PDF4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę dotyczącą ulg w spłacie należności pieniężnych.pdf (842,19KB)
PDF5. Projekt uchwały wsprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (813,44KB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie dotacji na inwestycje dotyczące ochrony powietrza.pdf (3,48MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.pdf (794,58KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli.pdf (1,51MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk.pdf (555,43KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Łask.pdf (1,25MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego,fragment obrębu 20.pdf (766,23KB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu, fragment obrębu 20.pdf (632,62KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego,fragment obrębu 3.pdf (800,53KB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu, fragment obrębu 3.pdf (637,84KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020.pdf (1,01MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.pdf (644,75KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Bałuczu na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (1 016,26KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny, w obrębie Orchów pod drogi gminne.pdf (1 012,17KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny, w obrębie 1 m. Łask pod drogi publiczne.pdf (990,36KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (922,61KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (828,70KB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (916,84KB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - teren targowiska miejskiego, kupno-sprzedaż art. używanych.pdf (1,14MB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu - teren targowiska miejskiego, skup makulatury.pdf (1,21MB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - teren targowiska miejskiego, Stacja Obsługi Samoch..pdf (1,13MB)
PDF24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - lokal przy ul. Warszawskiej 14, na cele biurowe.pdf (491,67KB)
PDF25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - garaż przy ul. Warszawskiej 14, w celu przechowywania dokumentów.pdf (502,75KB)
PDF26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu Szkół Mundurowych w Ostrowie.pdf (397,65KB)