Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/387/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), części X uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/245/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łasku na lata 2020-2022, zmienionej uchwałą Nr XXIV/296/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXX/387/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020.pdf (457,67KB)

DOCXZałącznik nr XXX/387/2021.docx (34,57KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXX/387/2021.docx (33,43KB)