Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-04-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/08 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 116/08 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji śrdoków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask zmienionym zarządzeniem nr 20/2012 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2012 r., zarządzeniem nr 21/2016 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2016 r., zarządzeniem nr 145/2016 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2016 r., zarządzeniem nr 93/2019 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r., § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołuję Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu zużytych lub zbędnych znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask w następującym składzie:

1) Agnieszka Erlichowska-Majcher - Przewodnicząca Komisji,
2) Jarosław Fraszka - Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Jan Bernasiak - Członek Komisji,
4) Natalia Bulzacka - Członek Komisji".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Likwidacyjnej oraz Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-04-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/08 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwały.pdf (138,19KB)