Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-04-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art.34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486 oraz z 2021 r. poz. 615) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378) jako Gminny Komisarz Spisowy zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 11/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku w osobach: 1) Beata Mielczarek - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego 2) Julita Skurpel - członek 3) Monika Biniek - członek - Koordynator Gminny 4) Katarzyna Guzińska - członek 5) Mariola Taborowska - członek 6) Grażyna Jastrząbek - członek 7) Damian Mikła - członek 8) Dominik Stępień - członek 9) Mateusz Knul - członek ”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-04-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf (131,71KB)