Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Łasku z dnia 02-04-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)


§ 1. W Zarządzeniu nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask,
w załączniku nr 1:

1. Tabela Nr 12 "Plan i wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Sprawozdanie finansowe zakładów budżetowych Gminy Łask otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. W Sprawozdaniu finansowym za 2020 rok Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku tabela "Należności Krótkoterminowe "otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Łasku z dnia 02-04-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask.pdf (372,62KB)

DOCXZałącznik nr 1 72/2021.docx (8,44KB)

DOCXZałącznik nr 2 72/2021.docx (7,92KB)

DOCXZałącznik nr 3 72/2021.docx (6,00KB)