Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Łasku z dnia 07-04-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Rokitnica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490, z 2020r. poz.1698), zarządzenia Nr 251/2020 Burmistrza Łasku z dnia 12 października 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, zarządzenia Nr 254/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Rokitnica, gmina Łask oznaczonych działkami nr:
1 74/1 o powierzchni 1263m 2 ,
2 74/2 o powierzchni 1263m 2 ,

§ 2. Ceny wywoławcze nieruchomości zostały ustalone w wysokości wyższej o 26,58% od cen ustalonych przez Rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą 39,59 zł za 1m 2 . § 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 287/2020 Burmistrza Łasku z dnia 25.11 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Łasku z dnia 07-04-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Rokitnica.pdf (200,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 73/2021.docx (7,72KB)