Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Prawny (RP)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: RP
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

 1. Radca Prawny - Piotr Leśniewski - tel. (43) 676-83-28
 2. Radca Prawny - Paweł Kijański - tel. (43) 676-83-28

Zadania Zespołu

 1. Wykonywanie obsługi prawnej Rady, Burmistrza i Urzędu.
 2. Występowanie i prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji.
 3. Udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu pracy Urzędu
 4. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa.
 5. Uczestniczenie w rokowaniach ,których celem jest nawiązanie , zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów i porozumień.
 6. Opiniowanie pod względem prawnym  projektów aktów prawa o charakterze ogólnym/uchwał, zarządzeń/decyzji wydawanych w sprawach indywidualnych  oraz umów.
 7. Udział w opracowywaniu  projektów aktów prawnych , decyzji , projektów umów i porozumień.
 8. Prowadzenie zbioru aktów prawnych.
 9. Zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami i innymi organami.
 10. Wydawanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
 11. Udzielanie wyjaśnień dotyczących interpretacji i stosowania prawa.
 12. W zakresie przekształceń własnościowych:
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, likwidowaniem lub przekształcaniem gminnych jednostek organizacyjnych, we współpracy ze skarbnikiem gminy
 • zadania związane z tworzeniem i przystępowaniem do spółek prawa handlowego,
 • obsługa zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy,
 • prowadzenie analizy ekonomicznej działalności gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
 1. Udostępnianie  dzienników urzędowych oraz aktów prawa miejscowego w trybie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.
 2. Wykonywanie obsługi prawnej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łask.