Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady uczestnictwa w przetargach dotyczących zbywania nieruchomości

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów korzystających z usług realizowanych przez Urząd Miejski w Łasku i pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe zasady:

  • ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba), wyklucza się obecność osób towarzyszących. W przypadku gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu. W przypadku małżonków posiadających wspólność ustawową należy przedstawić pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. 
  • uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu.
  • uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej ( maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu.
  • uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Miejskiego w Łasku bez założonych rękawiczek ochronnych musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku.