Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

§ 1. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020 wraz z częścią opisową stanowiącą integralną część sprawozdania, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Łaskiego Domu Kultury w Łasku, Biblioteki Publicznej w Łasku im. Jana Łaskiego Młodszego, Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 2. Przekazać informację o stanie mienia Gminy Łask w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask.pdf (5,55MB)

DOCXZałącznik nr 1 64/2021.docx (1,86MB)

DOCXZałącznik nr 2 64/2021.docx (316,92KB)