Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16.04.2021 r. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (43,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (111,39KB)
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia (397,50KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (71,50KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (41,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków (46,00KB)
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy (84,86KB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa (32,26MB)
PDF  Załącznik 6. STWiORB (694,55KB)
PDF  Załącznik 7. Przedmiar robót (281,82KB)
DOCX  Załącznik 8. Wykaz prac do wykonania nieobjętych dokumentacją projektową (21,94KB)
PDF  Załącznik 8. Wykaz prac do wykonania nieobjętych dokumentacją projektową - załącznik graficzny I p. (621,95KB)
PDF  Załącznik 8. Wykaz prac do wykonania nieobjętych dokumentacją projektową - załącznik graficzny parter (839,17KB)

DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - korekta z 22.04.2021 r. (45,50KB)

PDF  Zapytanie 1 z 28.04.2021 r. z wyjaśnieniami z 30.04.2021 r. i zmianą SWZ (termin składania ofert) (738,05KB)
PDF  Zapytanie 2 z 29.04.2021 r. z wyjaśnieniami z 30.04.2021 r. (346,43KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 30.04.2021 r. (35,38KB)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (224,38KB)

PDF  Zmiana SWZ z 06.05.2021 r. - zmiana terminu składania ofert (267,07KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 06.05.2021 r. - zmiana terminu składania ofert (39,97KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021 r. (260,66KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.06.2021 r. (309,25KB)