Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-04-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na własność szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask zestawy komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem zakupione w 2015 roku w ramach projektu „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku", zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp. Nr inwentarzowy Wartość zakupu Miejsce przekazania
2. 1/487/433 6 027,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łasku
4. 1/487/434 6 027,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku
5. 1/487/430 6 027,00 zł Szkoła Podstawowa w Bałuczu
6. 1/487/431 6 027,00 zł Szkoła Podstawowa w Okupie
7. 1/487/432 6 027,00 zł Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie
8. 1/487/435 6 027,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie

 

 

§ 2. Przekazanie sprzętu określonego w §1 nastąpi w drodze podpisania protokołu przekazania-przyjęcia środka trwałego PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-04-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych.pdf (140,50KB)