Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 14.09.2022 r. Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego wraz z jego rozbudową w Gminie Łask w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask”
  Data modyfikacji: 29-09-2022 12:54
 2. 14.09.2022 r. Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Łasku-Kolumnie
  Data modyfikacji: 29-09-2022 11:52
 3. Obwieszczenie Burmistrza Łasku w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 137, obr. 16 Ostrów, powiat łaski, gmina Łask”
  Data modyfikacji: 29-09-2022 11:09
 4. Obwieszczenie Burmistrza Łasku w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 137, obr. 16 Ostrów, powiat łaski, gmina Łask”
  Data utworzenia: 29-09-2022 11:06
 5. Obwieszczenie Burmistrza Łasku w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 137, obr. 16 Ostrów, powiat łaski, gmina Łask”
  Data utworzenia: 29-09-2022 11:05
 6. Zarządzenia Burmistrza Łasku 2022 r.
  Data modyfikacji: 29-09-2022 08:21
 7. Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-09-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Data modyfikacji: 29-09-2022 08:20
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, fragment obrębu 6
  Data modyfikacji: 28-09-2022 12:34
 9. Plany miejscowe
  Data modyfikacji: 28-09-2022 11:00
 10. Projekt miejscowych planów
  Data modyfikacji: 28-09-2022 11:00