Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask
  Data modyfikacji: 03-02-2023 13:02
 2. 03.02.2023 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie (etap V)
  Data utworzenia: 03-02-2023 12:11
 3. Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Łasku z dnia 03-02-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej
  Data modyfikacji: 03-02-2023 11:41
 4. Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2023 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku
  Data modyfikacji: 03-02-2023 11:10
 5. Obwieszczenie Burmistrza Łasku w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łask” (lokalizacja działka ewidencyjna 1/1 obręb 16 w Łasku)
  Data modyfikacji: 03-02-2023 11:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. nr 186 w obrębie Rokitnica, gmina Łask
  Data modyfikacji: 03-02-2023 10:52
 7. Obwieszczenie – informacja dla stron w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. nr 186 w obrębie Rokitnica, gmina Łask
  Data modyfikacji: 03-02-2023 10:35
 8. Obwieszczenie – informacja dla stron w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. nr 186 w obrębie Rokitnica, gmina Łask
  Data utworzenia: 03-02-2023 10:32
 9. 02.02.2023 r. Wykonanie profilowania oraz rozłożenie kruszywa na drogach gminnych i wewnętrznych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Łask w 2023 roku
  Data modyfikacji: 02-02-2023 12:37
 10. Zarządzenia Burmistrza Łasku 2022 r.
  Data modyfikacji: 02-02-2023 12:37