Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała reklamowa
  Data modyfikacji: 04-07-2022 13:38
 2. Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-06-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku.
  Data utworzenia: 04-07-2022 12:47
 3. Projekt miejscowych planów
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:52
 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ul. Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej
  Data utworzenia: 04-07-2022 11:51
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory
  Data modyfikacji: 04-07-2022 10:51
 6. Obwieszczenia Burmistrza Łasku (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne)
  Data modyfikacji: 01-07-2022 08:38
 7. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2
  Data utworzenia: 01-07-2022 08:37
 8. Protokoły z sesji i wyniki głosowań
  Data modyfikacji: 29-06-2022 14:58
 9. Uchwała Nr XLVI/600/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2022 r.
  Data modyfikacji: 29-06-2022 14:25
 10. Uchwała Nr XLVI/599/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących "naprawy programów ochrony powietrza"
  Data modyfikacji: 29-06-2022 14:24