Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli (BO)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: BO
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

  1. Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych/Inspektor - Mariusz Kubarski - tel. (43) 676-83-71, pok.71
  2. Inspektor - Danuta Rychlik - tel. (43) 676-83-71, pok.71

Zadania Zespołu

  • Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym.
  • Realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  • Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
  • Współdziałanie z ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej.
  • Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju.
  • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami finansowymi dla żołnierzy powołanych do pełnienia i pełniących służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,   w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach.
  • Prowadzenie spraw dotyczących organizowania na terenie gminy zgromadzeń publicznych, imprez masowych, oraz innych imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi.
  • Współdziałanie z instytucjami w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Karty Usług

DOCX  Karta usługi - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy (16,24KB)
DOCX  Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy (13,32KB)