Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli (BO)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: BO
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

 1. Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych/Inspektor - Mariusz Kubarski - tel. (43) 676-83-71, pok.71
 2. Inspektor - Danuta Rychlik - tel. (43) 676-83-71, pok.71

Zadania Zespołu

 • Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym.
 • Realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
 • Współdziałanie z ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju.
 • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami finansowymi dla żołnierzy powołanych do pełnienia i pełniących służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,   w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach.
 • Prowadzenie spraw dotyczących organizowania na terenie gminy zgromadzeń publicznych, imprez masowych, oraz innych imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi.
 • Współdziałanie z instytucjami w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Karty Usług

 1. DOCX  Karta usługi - Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy (16,24KB)
 2. DOCX  Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy (13,32KB)
 3. DOCX  Karta usługi - organizacja imprezy masowej (16,28KB)
 4. DOCX  Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (14,36KB)
 5. DOCX  Karta usługi - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (14,70KB)
 6. DOCX  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego (17,35KB)
 7. DOCX  Karta usługi - Warunki organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Łask niebędących imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (15,10KB)
 8. DOCX  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej na terenie Gminy Łask (14,01KB)