Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2021 rok - I kwartał 2021 roku

PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2021 r. (ŁUW) (192,90KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2021 r. (ŁUW) (379,37KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2021 r. (KBW) (176,27KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2021 r. (KBW) (328,57KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2021 r. (GUS) (176,71KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2021 r. (GUS) (326,23KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2021 r. (ŁUW) (265,06KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2021 r. (KBW) (265,04KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2021 r. (GUS) (265,05KB)
PDF  Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021 r. (880,33KB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021 r. (1,47MB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2021 r. –korekta nr 1 (1,47MB)
PDF  Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 za okres do dnia 31 marca roku 2021 (182,61KB)
PDF  Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I kwartał 2021 roku (ZKM Łask) (198,10KB)
PDF  Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I kwartał 2021 roku (ZGM Łask) (197,38KB)
PDF  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2021 (258,26KB)
PDF  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2021 r. (100,52KB)
PDF  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2021 r. (158,04KB)
PDF  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2021 (241,24KB)
PDF  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2021 –korekta nr 1 (244,24KB)