Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2021 rok - II kwartał 2021 roku


PDF  1.Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2021 r. (ŁUW).pdf (80,81KB)
PDF  2. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2021 r. (ŁUW).pdf (109,93KB)
PDF  3. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2021 r. (KBW).pdf (73,67KB)
PDF  4. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2021 r. (KBW).pdf (95,48KB)
PDF  5. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2021 r. (GUS).pdf (73,76KB)
PDF  6. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2021 r. (GUS).pdf (95,63KB)
PDF  7. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2021 r. (KBW).pdf (82,88KB)
PDF  8. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2021 r. (GUS).pdf (82,99KB)
PDF  9. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy.pdf (96,60KB)
PDF  10. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2021 r. (ŁUW).pdf (350,55KB)
PDF  11. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021 r..pdf (1,03MB)
PDF  12. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2021 r..pdf (1,66MB)
PDF  13. Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 za okres do dnia 31 czerwca roku 2021.pdf (360,30KB)
PDF  14. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2021 roku (ZKM Łask).pdf (283,30KB)
PDF  15. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2021 roku (ZGM Łask).pdf (283,49KB)
PDF  16. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2021 r..pdf (343,51KB)
PDF  17. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021 r..pdf (89,72KB)
PDF  18. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2021 r. – korekta nr 1.pdf (90,52KB)
PDF  19. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw. 2021 r..pdf (243,62KB)