Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2021 rok - III kwartał 2021 roku

PDF  17. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2021 r. (243,78KB)
PDF  16. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021 r. (90,62KB)
PDF  15. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 r. (342,75KB)
PDF  14. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za III kwartał 2021 roku (ZGM Łask) (281,73KB)
PDF  13. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za III kwartał 2021 roku (ZKM Łask) (283,58KB)
PDF  12. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r. (1,69MB)
PDF  11. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r. (1,08MB)
PDF  9. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2021 r. (GUS).pdf (350,26KB)
PDF  8. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2021 r. (KBW).pdf (350,31KB)
PDF  7. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2021 r. (ŁUW).pdf (350,40KB)
PDF  6. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (GUS).pdf (435,37KB)
PDF  5. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (GUS).pdf (286,83KB)
PDF  4. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (KBW).pdf (440,64KB)
PDF  3. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (KBW).pdf (286,51KB)
PDF  2. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (ŁUW).pdf (507,79KB)
PDF  1.Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (ŁUW).pdf (315,50KB)