Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2021 rok - IV kwartał 2021 roku

PDF  1. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2021 r. (ŁUW) (315,63KB)
PDF  2. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2021 r. (ŁUW) (510,74KB)
PDF  3. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2021 r. (KBW) (287,15KB)
PDF  4. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2021 r. (KBW) (440,01KB)
PDF  5. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2021 r. (GUS) (287,51KB)
PDF  6. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2021 r. (GUS) (437,05KB)
PDF  7. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2021 r. (ŁUW) (350,71KB)
PDF  8. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2021 r. (KBW) (350,40KB)
PDF  9. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2021 r. (GUS) (350,27KB)
PDF  10. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2021 (385,40KB)
PDF  11. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2021 r. (1,14MB)
PDF  12. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2021 r. (1,66MB)
PDF  13. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2021 roku (ZKM Łask) (283,60KB)
PDF  14. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2021 roku (ZGM Łask) (281,35KB)
PDF  15. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2021 r. (343,43KB)
PDF  16. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2021 r. (93,13KB)
PDF  17. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za 2021 r. (86,41KB)
PDF  18. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2021 r. (243,74KB)
PDF  19. Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2021 r. (233,83KB)
PDF  20. Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2021 r. (200,09KB)
PDF  21.Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2021 r. Korekta nr 1 (1,66MB)
PDF  22.Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2021 r. Korekta nr 2 (1,66MB)