Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Łasku z dnia 13-04-2021 w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), Uchwały Nr XLIV/489/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022, Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022 zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam raport z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZalacznik1 78/2021.pdf (1,26MB)