Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku przy ul. Batorego


PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku (58,49KB)

PDFWyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany planu - tekst (233,55KB)

 

Gmina Łask - Dyskusja publiczna w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łasku, ul. Batorego.

Dyskusja publiczna - spotkanie online odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 13.00.

Adres do spotkanie online:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNiZWEzYjQtMzk0Zi00MDhlLTgzZGQtNjI3ZjQ0YzM5ZGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220019ab68-f433-453e-b054-ffc9e00016ca%22%2c%22Oid%22%3a%220d2d23c3-072a-4670-90ae-81fc256155a6%22%7d

DOKUMENTY POWIĄZANE:

PDF    Uchwała nr XXXIII/439/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3771 z dnia 17 sierpnia 2021.pdf (363,11KB)
PDF    Uchwała Nr XXVI/341/2001 Rady Miejskiej w Łasku (317,60KB)
PDF    Uchwała Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku w rejonie ul. Batorego (Dz. U. W. Ł. Nr 71, poz. 654 z dnia 28 marca 2003 r.) (2,44MB)
PDF  Załącznik do Uchwały Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. (502,61KB)
PDF    Uchwała Nr XXV/321/2020 Rady Miejskiej w Łasku (107,44KB)
TIFGEOTIFF - Uchwała Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. (15,40MB)