Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Informacje podstawowe

Lokalizacja: ul. Batorego 31, 98-100 Łask
Dyrektor: Iwona Stolarek-Molenda
Kontakt: tel. (43) 675-37-80; e-mail:
Strona internetowa: www.lask.naszzgm.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: lask.naszzgm.pl/bip


Zadania zakładu

1.Techniczna ochrona zasobów lokalowych poprzez:

 • dokonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali;
 • przeglądy 5-cio letnie budowlane,
 • przeglądy roczne budowlane,
 • przeglądy roczne kominiarskie,
 • przeglądy roczne gazowe,
 • przeglądy 5-cio letnie elektryczne,
 • planowanie i wykonywanie napraw budynków i budowli, zarówno siłami własnymi jak i w systemie zleconym;
 • nadzorowanie i rozliczanie finansowe oraz rzeczowe wykonywanych napraw;
 • zlecanie sporządzania orzeczeń mykologiczno - budowlanych.

2. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i estetycznym poprzez:    

 • zlecanie wywozu nieczystości stałych i płynnych wyspecjalizowanym w tej działalności jednostkom;
 • kontrolę wywozu nieczystości pod kątem jakości i częstotliwości tych prac;
 • omiatanie siłami dozorców nieruchomości i chodników;
 • usuwanie śniegu i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym;
 • sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;
 • wykonywanie konserwacji urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Zawieranie umów, zapłata i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie:

 • zaopatrzenia w wodę;
 • dostawy energii cieplnej i ciepłej wody;
 • usuwania nieczystości stałych i płynnych;
 • dostawy energii elektrycznej;
 • wycieru kominów;
 • konserwacji anten zbiorczych.

4. Obsługa lokatorów w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego, a w szczególności:

 • zawieranie umów z najemcami;
 • załatwianie spraw związanych z kaucją gwarancyjną za lokale mieszkalne;
 • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych;
 • organizowanie napraw awaryjnych urządzeń technicznych w budynkach;
 • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i sporządzanie innych dokumentów na wniosek najemców;
 • przejmowanie i przekazywanie protokólarne lokali;
 • uczestniczenie w eksmisjach z lokali;
 • prowadzenie ewidencji zasobów lokalowych;
 • prowadzenie ewidencji mieszkańców w administrowanych zasobach;
 • rozliczanie najemców zdających mieszkania z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego oraz wystawianie not obciążeniowych;
 • prowadzenie dokumentacji czynszowej lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności;
 • zabezpieczanie zwolnionych lokali przed nielegalnym zajęciami zgłaszanie ich do Burmistrza Łasku.

5. Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej poprzez:

 • opracowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych;
 • opracowanie planów dotacji;
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
 • prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w tym;
 • prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami usług komunalnych i wykonawcami remontów,
 • prowadzenie ewidencji czynszów i ich windykowanie poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu,
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń za pracę, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie kasy i pełnego obrotu gotówkowego;
 • opracowanie analiz ekonomicznych i sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

6. Administrowanie zasobami, nieruchomościami i lokalami nie stanowiącymi własności komunalnej w ramach administracji zleconej lub zarządu zleconego przez wspólnoty mieszkańców.

Mapa lokalizacji