Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-04-2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 222, art. 249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz §16 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

§ 1. Uwzględniając Uchwałę Nr XXXI/402/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
niniejszego zarządzenia.


§ 2. Uwzględniając Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2021 w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-04-2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2021.pdf (470,10KB)

DOCXZałącznik nr 1 91/2021.docx (11,69KB)

DOCXZałącznik nr 2 91/2021.docx (8,59KB)

DOCXZałącznik nr 3 91/2021.docx (7,02KB)