Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Łasku z dnia 06-05-2021 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 123/2020 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11) oraz Uchwały Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask oraz w uchwale Nr XVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 123/2020 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 1. Powołuje się Komisję Mieszkaniową w następującym składzie: 1. Zbigniew Sowała - Przewodniczący Komisji 2. Agnieszka Łukaszewska - Członek Komisji 3. Krystyna Politańska - Członek Komisji 4. Grzegorz Rosiak- Członek Komisji 5. Józef Rychlik - Członek Komisji 6. Przemysław Urban - Członek Komisji 7. Beata Szukalska - Członek Komisji 8. Justyna Dobroszek - Członek Komisji 9. Iwona Stolarek- Molenda- Członek Komisji ”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Łasku z dnia 06-05-2021 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 123/2020 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r..pdf (140,16KB)