Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Na podstawie art. 68 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wypełniając obowiązki z kontroli zarządczej oraz art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit.c i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994. r. o rachunkowości (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam jako obowiązujący do prowadzenia księgowości Gminy Łask oraz Urzędu Miejskiego w Łasku zintegrowany system KSAT2000i opracowany przez Centralny Ośrodek Informatyzacji Górnictwa S.A. Katowice oraz system COMOTEL Odpady opracowany przez firmę Ulisses Sp z o.o. Kalisz.
Wykaz oprogramowania obejmuje moduły:

KSAT 2000i
Moduł Wersja Data rozpoczęcia eksploatacji Aktualna wersja Data instalacji
Księga Główna 2.1.3 29.05.2013 2.0.16_6 04.05.2021
Należności i Zobowiązania 2.0.16 29.05.2013 2.0.25_6 04.05.2021
Podatki 2.0.8_1 29.05.2013 2.0.12 06.07.2020
Planowanie i Monitorowanie Budżetu 2.0.16 29.05.2013 2.0.48.3 09.04.2021
Repozytorium Systemu 2.0.16 29.05.2013 2.0.28 04.03.2021
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2.1.3 29.05.2013 2.0.7 07.07.2020
Ewidencja Kadrowa 2.0.2_26 29.05.2013 2.0.2.26 06.12.2016
Płace 2.0.2_13 29.05.2013 2.0.2.13 06.12.2016
Majątek Trwały 2.0.5.9 29.05.2013 2.0.13 13.08.2019
Centralna Kartoteka Kontrahentów 2.0.14 29.05.2013 2.0.32 12.12.2020
Organizacja Pracy Urzędu 2.0.4 29.05.2013 2.0.15 08.07.2020
Ewidencja Działalności Gospodarczej 2.0.0.3 29.05.2013 2.0.0.3 06.12.2016
Zwrot Podatku Akcyzowego 2.0.13 30.10.2019 2.0.13 30.10.2019
COMOTEL
Comotel ODPADY 13.3.1.1 22.04.2013 21.1.11.1 05.02.2021

 

§ 2. Realizację zarządzenia powierzam Wydziałom merytorycznym z tytułu przypisanych im obowiązków.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 301/2017 Burmistrz Łasku z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

  Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku..pdf (162,43KB)