Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2020 - 2033

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2020-2033 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz stan realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 roku w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2020 - 2033.pdf (534,97KB)

DOCXZałącznik nr 1 63/2021.docx (15,27KB)

DOCXZałącznik nr 2 63/2021.docx (41,41KB)