Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (323,49KB)

DOCXZałącznik nr 1 99/2021.docx (10,13KB)

DOCXZałącznik nr 2 99/2021.docx (8,34KB)