Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.05.2021r.-Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna

 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna  

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 12.05.2021 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania  z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020r. , poz. 1057 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego  w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. Wydanie książki autorstwa Ryszarda Wasilewskiego -  Kolumna w satyrze”  złożonej przez  Stowarzyszenie Nasza Kolumna

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku,   ul. Warszawska 14,  98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask. W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl   w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Oferta w załączeniu.      

Łask, dnia 14.05.2021 r.

 

 

 

  BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

PDFZałącznik - oferta Nasza Kolumna.pdf (1,98MB)