Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17-05-2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 6 ust 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/381/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódz.2021 r. poz.1901 ), postanawiam:

§ 1. Ogłosić nabór wniosków od mieszkańców Gminy Łask na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łask w terminie od 31maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.