Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Łasku z dnia 19-05-2021 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask oraz Komisji ds. rozliczenia dotacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1923) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu rozpatrzenia złożonych w naborze wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask powołuje się Komisję ds. rozpatrywania wniosków w składzie:

1) Przewodniczący: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku;
2 – 9) Członkowie: Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku.

2. Regulamin prac Komisji ds. rozpatrywania wniosków stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o rozliczenie dofinansowania powołuje się Komisję ds. rozliczenia dotacji w składzie:

1) Przewodniczący: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku;
2 – 8) Członkowie: Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku.

 

 

2. Regulamin prac Komisji ds. rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Łasku z dnia 19-05-2021 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na tere.pdf (282,80KB)

DOCXZałącznik nr 1 109/2021.docx (7,75KB)

DOCXZałącznik nr 2 109/2021.docx (7,85KB)