Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Łasku z dnia 19-05-2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Anielin

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 poz. 713) oraz ordynacji wyborczej do wyborów sołtysa i rady sołeckiej stanowiącej Załącznik nr 32 do Uchwały NR IV/24/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie statutu jednostek pomocniczych - sołectw zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołać zebranie wiejskie w sołectwie Anielin w dniu 9 czerwca 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie w I terminie o godzinie 18.00, w II terminie o godzinie 18.30, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Łasku z dnia 19-05-2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Anielin.pdf (143,84KB)