Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.05.2021r-Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej z budżetu gminy Łask na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask

Ogłoszenie

w sprawie naboru wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej z budżetu gminy Łask na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask

 Burmistrz Łasku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381 /2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w  sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski (wyłącznie w wersji papierowej) należy składać w terminie od 31 maja2021 r. do 18 czerwca2021 r. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta.

Dotacje udzielane będą do inwestycji na nieruchomościach nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej  lub inwestycji na nieruchomościach położonych na terenie gminy Łask, których podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego budynku mieszkalnego wynosi 5.000,00 złotych, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych.

                                                                                                                                

                                                                                                                               Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

DOCX  Załącznik nr 1-Regulamin.docx (18,44KB)
DOCX  Załącznik nr 2-Oświadczenie wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację zadania.docx (15,90KB)
DOCX  Załącznik nr 3-wniosek o udzielenie dotacji.docx (17,72KB)