Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Łasku z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku za rok 2020 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Łasku z dnia 27-05-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.pdf (141,58KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia - Sprawozdanie.pdf (2,25MB)