Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-04-2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), art 25 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łask na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-04-2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.pdf (264,75KB)

DOCXZałącznik nr 1 93/2021.docx (15,24KB)