Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-06-2021 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 67/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, zatwierdzam następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: w Rozdziale 4 w § 6 pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
7) zastępowanie dyrektora w razie jednoczesnej nieobecności dyrektora i kierownika-gospodarza pływalni z powodu urlopu lub choroby z wyłączeniem zaciągania zobowiązań finansowych”. ”;

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sporu i Rekreacji w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Sportu i Rekreacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-06-2021 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.pdf (149,45KB)