Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-05-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych księgowych z dokumentacją, dotyczy budynku w zabudowie szeregowej w Łasku przy ul. Warszawska 42, nr ewidencyjny 14-272/1;6 o pow. 586 m2

Na podstawie art. 4 ust.5, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" oraz Zarządzenia Nr 275/2018 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania, dotyczy budynku w zabudowie szeregowej w Łasku przy ul. Warszawska 42, nr ewidencyjny 14-272/1;6 o pow. 586 m2 w następującym składzie:
1) Beata Rybak-Strugała- Przewodnicząca Zespołu;
2) Monika Matyjasik- Członek Zespołu.

§ 2. Do zadań zespołu należy przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej na działce w Łasku o nr 272/1 oraz porównanie danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza pod kątem zdjęcia wartości zlikwidowanego budynku z mienia gminy.
§ 3. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 2 zespół sporządzi protokół i dołączy pełną dokumentację.
§ 4. Zespół dokona porównania w terminie do dnia 31.05.2021 r., całość dokumentacji przekaże przewodniczącej komisji inwentaryzacyjnej.
§ 5. Komisja inwentaryzacyjna sporządzi protokół z rozliczenia wyniku inwentaryzacyjnego i przedłoży ewentualne wnioski Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam zespołowi spisowemu, komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-05-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych księgowych z dokumentacją, dotyczy budynku w zabudowie szeregowej w Łasku przy ul. Warszawska 42, nr ewid.pdf (188,98KB)