Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2021 w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742), zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku, zwany dalej Zespołem ds. zarządzania bezpieczeństwem niejawnych systemów teleinformatycznych.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Mariusz Kubarski - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Dominik Stępień - Administrator Systemu;
3) Mariusz Kubarski - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§ 3. 1. Zespół aktualizuje dokumentację, opisującą funkcjonowanie teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych, tj. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego oraz zapewnia przestrzeganie zasad w nich zapisanych. 2. Dokument Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego opracowuje się na etapie projektowania, bieżąco uzupełnia na etapie wdrażania i modyfikuje na etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym.
3. Dokument Procedur Bezpiecznej Eksploatacji opracowuje się na etapie wdrażania oraz modyfikuje na etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym.
4. Powyższe dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie wewnątrz jednostki do użytku służbowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2021 w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Ła.pdf (170,54KB)