Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2021 w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 14 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742), zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemach informatycznych w Urzędzie Miejskim w Łasku, zwany dalej Zespołem ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Mariusz Kubarski - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Dominik Stępień - Administrator Systemu;
3) Mariusz Kubarski - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§ 3. Do zadań Zespołu należą:
1) analiza i ocena ryzyk, tj. określenie ryzyk zagrażających bezpieczeństwu informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym;
2) dobór zabezpieczeń, poprzez wyznaczenie środków, mogących zredukować ryzyka;
3) zdefiniowanie, jakie ryzyka pozostają pomimo wprowadzonych środków i mogą zostać zaakceptowane;
4) dokonywanie okresowych przeglądów ryzyk i ocena stanu skuteczności zabezpieczeń, monitorowanie bezpieczeństwa i informowanie o pojawiającym się ryzyku;
5) nadzór i kontrolowanie skuteczności wprowadzonych zabezpieczeń;
6) opracowanie i aktualizowanie dokumentu, zawierającego wynik szacowania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2021 w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Ła.pdf (169,22KB)