Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2021 w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 14 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 2-5, art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948), zarządza się co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miejskim w Łasku wprowadza się do eksploatacji system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone".
§ 2. 1. System teleinformatyczny, w którym przetwarza się informacje niejawne, podlega akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2. Podstawą uzyskania akredytacji jest opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3. Dokumentacja bezpieczeństwa może być wykorzystywana wyłącznie wewnątrz jednostki do użytku służbowego.

§ 3. Za zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego odpowiada Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-05-2021 w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Łasku.pdf (156,35KB)