Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-06-2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 63 ust 1 i ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4, 619, 762) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Powierzam Pani Monice Dąbrowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. § 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz obowiązkowy wymiar godzin dydaktyczno - wychowawczych określają odrębne przepisy.
§ 3. Zarządzenie podlega doręczeniu Pani Monice Dąbrowskiej jako potwierdzenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-06-2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie..pdf (171,34KB)