Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-06-2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu.

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa p. Ewie Jankowskiej - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Łask w zakresie działalności kierowanej jednostki;
2) dysponowania przeznaczonymi w budżecie Gminy Łask środkami finansowymi w ramach planu finansowego jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przy kontrasygnacie głównego księgowego jednostki;
3) udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyznaczonej osobie wyłącznie na czas nieobecności dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą.

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 1 września 2021 r. do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia funkcji dyrektora jednostki.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchoi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-06-2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu..pdf (156,15KB)