Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-06-2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszony Zarządzeniem Nr 99/2021 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2021 r. ze względu na niezłożenie żadnej oferty.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-06-2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.pdf (142,91KB)