Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17-06-2021 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) art. 10 ust. 1 pkt 4 i art 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, poz. 1378; z 2021r. poz. 4, poz. 619) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania procedurę przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji organizacyjnej w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora zespołu szkół/szkoły/przedszkola stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17-06-2021 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora..pdf (488,29KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 146/2021.docx (6,05KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 146/2021.docx (6,89KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 146/2021.docx (6,95KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 146/2021.docx (6,21KB)

DOCXZałącznik nr 1 146/2021.docx (8,29KB)