Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-06-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, poz. 2275, Dz. U. z 2021 r. poz. 464) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji ˗ Andrzej Dejnarowicz (Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
Członek Komisji ˗ Anna Dobroszek (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
Członek Komisji ˗ Kinga Kras (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
Sekretarz Komisji ˗ Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Torowej i ul. Łanowej w Łasku oraz pn. Przebudowa ul. Zachodniej w Łasku.
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-06-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (172,35KB)