Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-06-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 101/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1923) zmienionego uchwałą nr XXXI/403/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r. zarządzam, co następuje: ​

§ 1. W zarządzeniu Nr 101/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask zmianie ulega pkt 3 załącznika nr 1 do zarządzenia i otrzymuje następujące brzmienie:
3. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask – 256.000,00 zł. ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-06-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 101/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia.pdf (185,33KB)