Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/407/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Łask za 2020 r.;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2020 rok;
4) informacją o stanie mienia Gminy Łask;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku
udziela się Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/407/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (125,13KB)

DOCXAkt_RCL XXXII/407/2021.docx (54,45KB)